Strona główna

|

FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA


P.Z.„PARTNER”-Pałamarz Spółka Jawna


OTWARTE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
od 700 do 1500


KONTAKT


ul. Połomska 26
44-304 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 02 40,
32 455 39 31,
+48 795 599 312
e-mail:biuro@bhpfirma.pl

NIP:647-10-03-739
Konto bankowe:
89 1050 1403 1000 0004 0089 3608


INFORMACJE O FIRMIE


Firma szkoleniowo-usługowa P.Z. PARTNER została założona w 1994r. Specjalizuje się w pełnej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie bhp i organizacji kursów. W ponad 20-letniej działalności Firma zdobyła bogate doświadczenie w zakresie stałej i doraźnej obsługi firm i urzędów oraz szkoleń. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą wykładowców i specjalistów w zakresie bhp i p. poż. Od 5 lat wdrażamy w firmach również systemy zdrowej żywności tj. Dobrą Praktykę Produkcyjną, Dobrą Praktykę Higieniczną oraz HACCP.

Firma jest związana stałymi umowami o świadczenie usług wynikających z art. 23711 KP z wieloma podmiotami naszego rejonu. W ramach umowy realizujemy następujący zakres obowiązków:
• Szkolenie załogi w zakresie bhp.
• Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp.
• Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z propozycjami o sposobie ich usunięcia.
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.
• Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w zakresie pomieszczeń pracy i procesów technologicznych.
• Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na istniejących stanowiskach pracy.
• Udział w opracowaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń dotyczących bhp.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z bhp.
• Udział w dochodzeniach powypadkowych (kompleksowo).
• Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.
• Reprezentowanie na wyraźne żądanie zleceniodawcy przed organami Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bhp.

Ośrodek szkoleniowy P.Z. PARTNER jako placówka kształcenia ustawicznego posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty oraz znajduje się w ewidencji jednostek szkoleniowych Urzędu Służby Cywilnej. Do zakresu usług szkoleniowych należą:
• Szkolenia bhp pracowników,
• Kursy bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Referencje
Certyfikaty
BHP Ekspert