Strona główna

|

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY


Syntetyczna informacja o klientach i działalności firmy.


Aktualnie jesteśmy związani stałymi bezterminowymi umowami o świadczenie usług wynikających z obowiązków służby bhp z wieloma podmiotami, które zlokalizowane są na terenie powiatu Wodzisławskiego oraz powiatów ościennych.

W ramach swojej działalności zrealizowaliśmy m.in. zamówienia dla:

  •  ZUS o/Rybnik - ocena ryzyka zawodowego na 300 stanowiskach pracy
  •  ING Bank Śląski - szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych
  •  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz ościenne Urzędy Gmin - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  •  Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. – szkolenie bhp dla pracowników oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Jako ośrodek szkoleniowy organizujemy także kursy i szkolenia bhp z tzw. wolnego naboru. Posiadamy również akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.12.2004r. Nadmieniam, że nasza firma znajduje się w ewidencji Urzędu Służby Cywilnej a także jest członkiem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.


Referencje
Certyfikaty
BHP Ekspert