Obsługa BHP

Oferujemy stały nadzór BHP jako zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży, na terenie całego kraju.

W ramach stałej obsługi BHP proponujemy Państwu m.in. następujący zakres usług:

 

 1. Szkolenie załogi w zakresie bhp.

 2. Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp.

 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.

 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP.

 5. Udział w dochodzeniach powypadkowych.

 6. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP.

 7. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 8. Dobór środków ochrony indywidualnej.

 

 

Szczegóły i zakres prowadzonych czynności ustalamy z każdym Klientem indywidualnie.