Obsługa BHP

Oferujemy stały nadzór BHP jako zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży, na terenie całego kraju.

W ramach stałej obsługi BHP proponujemy Państwu m.in. następujący zakres usług:

 

 1. Szkolenie załogi w zakresie bhp,

 2. Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,

 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp,

 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP,

 5. Udział w dochodzeniach powypadkowych,

 6. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP.

 

 

Szczegóły i zakres prowadzonych czynności ustalamy z każdym Klientem indywidualnie.