HACCP

Wdrażamy systemy HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej).

 

System HACCP oraz GHP i GMP wdrażamy w firmach od 2004 roku. Doświadczenie i umiejętności jakie zdobyliśmy w ciągu tych lat pozwalają nam dokonywać wdrożeń w sposób szybki, efektywny i skuteczny, w pełni spełniający wymagania organów kontrolnych.

 

Gwarantujemy:

  • minimalne zaangażowanie Klienta w cały proces wdrożeniowy,
  • kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie,
  • kompleksowe działanie i skuteczne doradztwo.

Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.

Proponujemy między innymi:

  • opracowanie audytu zerowego:  

- ocenę stanu infrastruktury zakładu pod kątem przystosowania go do wyznaczników  Dobrych Praktyk Produkcyjnych/Higienicznych (GMP/GHP) czy systemu HACCP,

- wskazanie niezbędnych modernizacji,

  • kompleksowe wdrożenie GMP/GHP lub/i HACCP w tym opracowanie pełnej dokumentacji uwzględniającej najnowsze akty prawne i specyfikę zakładu (księga HACCP, dokumenty Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (GMP/GHP), instrukcje, zarządzenia),
  • weryfikację już istniejącego sytemu,
  • szkolenia dla personelu z zakresu ogólnych wiadomości dotyczących systemów HACCP, GMP,GHP oraz szkoleń szczegółowych, dotyczących przede wszystkim posługiwania się opracowaną dokumentacją,
  • okresowe audyty systemu HACCP.