Obsługa BHP

Oferujemy stały nadzór BHP jako zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży, na terenie całego kraju.

W ramach stałej obsługi BHP proponujemy Państwu m.in. następujący zakres usług:

 

 1. Szkolenie załogi w zakresie bhp.

 2. Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp oraz analiz wypadkowości.

 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp.

 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP.

 5. Udział w dochodzeniach powypadkowych.

 6. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP.

 7. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 8. Obliczanie wydatku energetycznego pracowników.

 9. Dobór środków ochrony indywidualnej.

 10. Opracowywanie strategii wykonywania pomiarów środowiska pracy.

 11. Ocena ergonomiczna stanowisk pracy.

 

 

Szczegóły i zakres prowadzonych czynności ustalamy z każdym Klientem indywidualnie.