PPOŻ

Firma P.Z.PARTNER- Pałamarz sp.j. świadczy usługi dla firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy m.in. następujące usługi PPOŻ:

  • Pełna obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Opracowanie oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego​​​​​
  • Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)
  • Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe
  • Organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji z budynków
  • Przeglądy okresowe drzwi przeciwpożarowych
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

 

Szczegóły i zakres prowadzonych czynności ustalamy z każdym Klientem indywidualnie.