Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów

Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, wentylacji oraz pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z Art. 62. Prawa budowlanego.

 

1. Świadczymy kompleksową usługę w ramach przeglądów okresowych budynków.

Firma nasza przeprowadza profesjonalne przeglądy budowlane. Realizujemy roczny, półroczny czy pięcioletni przegląd różnorakich budynków i obiektów budowlanych. Każdą usługę świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Okresowe przeglądy instalacji gazowej

Świadczymy kompleksową usługę pomiarową instalacji gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Okresowe pomiary elektryczne

Świadczymy kompleksową usługę w zakresie pomiarów elektrycznych.

 

4. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, ogólnego oraz na stanowisku pracy

Świadczymy kompleksową usługę pomiarową w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia.