Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów

Wykonujemy wymagane prawem obowiązkowe przeglądy okresowe budynków: kontrole budowlane, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, wentylacji oraz pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z Art. 62. Prawa budowlanego.

 

Cel i zakres

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrola stanu technicznego obiektów obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Oferujemy następujące okresowe przeglądy:

1. Kompleksowa usługa w ramach przeglądów okresowych budynków

Firma nasza przeprowadza profesjonalne przeglądy budowlane. Realizujemy roczny, półroczny czy pięcioletni przegląd różnorakich budynków i obiektów budowlanych. Każdą usługę świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Okresowe przeglądy instalacji gazowej

Świadczymy kompleksową usługę pomiarową instalacji gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Okresowe pomiary elektryczne

Świadczymy kompleksową usługę w zakresie pomiarów elektrycznych.

 

4. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, ogólnego oraz na stanowisku pracy

Świadczymy kompleksową usługę pomiarową w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia.

 

Koszt przeglądu stanu technicznego obiektów wyceniamy indywidualnie.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.