Kurs elektroenergetyczny URE / SEP

3.1.2023
Wodzisław Śląski

Celem zawodowych kursów elektroenergetycznych URE/SEP jest podniesienie kwalifikacji, zdobycie oraz odnowienie uprawnień energetycznych G1, G2 i G3. 

Celem zawodowych kursów elektroenergetycznych URE/SEP jest podniesienie kwalifikacji, zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych w grupach: G1 elektrycznej, G2 cieplnej oraz G3 gazowej. 

 

Zakres kursów

  • G1 – uprawnienia elektryczne

Szkolenie z zakresu G1 jest skierowane do każdej osoby zajmującej się dozorem, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1kV. 
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym dającym uprawnienia w zakresie G1 - (D) dozór oraz (E) eksploatacja.

  • G2 – uprawnienia cieplne

Szkolenia z obszaru G2 są skierowane głównie do osób zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych G2. Jest to szkolenie skierowane m.in. do palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów oraz monterów, itp.

  • G3 – uprawnienia gazowe

Szkolenie skierowane jest dla osób które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 

Dla kogo szkolenie

Dla osób pracujących z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi. Uprawnienia są niezbędne do pracy w sektorach branży energetycznej.