2.1.2023
Wodzisław Śląski

Przeprowadzamy szkolenie okresowe BHP dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)

 

Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia terminu szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.