Szkolenia BHP

3.1.2023
Wodzisław Śląski

Organizujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe  skierowane do pracowników.

 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860).

 

 

 

Przeprowadzamy następujące szkolenia BHP dla pracowników:

 

1. Szkolenie wstępne


Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, z przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860).


Szkolenie odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

2. Szkolenie okresowe

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860).

 

Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia terminu szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.