Szkolenie z ergonomii pracy

2.1.2023
Wodzisław Śląski

Szkolenie swym zakresem obejmuje następującą tematykę: zagadnienia z zakresu biomechaniki aparatu ruchu, organizację i przygotowanie stanowiska pracy, mechanizm powstawania przeciążeń wynikających z wykonywanej pracy, zagrożenia wynikające z obciążeń związanych z przyjmowaniem nieprawidłowej pozycji w czasie wykonywania zadań zawodowych, konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy oraz zalecenia dotyczące profilaktyki przeciążeń.